Hittil har dette bare vært mulig i et prøveprosjekt på Sørlandet. Nå blir det gjort endringer i vegtrafikkloven som åpner for kraftigere reaksjoner.

Kjempet i mange år
Dette er et gammelt krav som Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har kjempet for å få på plass i mange år.

– Regjeringen fortjener ros fordi de tar disse utfordringene på alvor og forsøker å fjerne mulighetene for juks i transportnæringen. Hele næringen applauderer regjeringen i dag, og takker for en flott førjulspresang, sier administrerende direktør Geir A. Mo i NLF.

– Nå blir det forhåpentligvis slutt på at utenlandske bunnprisselskaper kan spekulere i å bryte grunnleggende krav til sikkerhet for å utkonkurrere norske transportører, legger han til.

Han mener også at dette vil bidra til å øke trafikksikkerheten og gi likere konkurransevilkår for norske transportører, fordi de som jukser nå vil ha vanskeligere for å slippe unna.

Vedtatt i Statsråd i dag
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen forteller at denne endringen i vegtrafikkloven gjør det mulig å holde tilbake kjøretøy til bøter og gebyrer er betalt. Forslaget ble vedtatt i statsråd i dag, og er en del av regjeringens satsing for økt trafikksikkerhet og ryddigere konkurranseforhold i transportnæringen.

– Vi skal hindre at useriøse transportører stikker av fra bøter og gebyrer i trafikken. Derfor vil vi åpne for å ta i bruk hjullås, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til lastebil.no.

Dette vil gjøre det mulig for Statens vegvesen, tollvesenet og politiet å holde kjøretøy tilbake, om nødvendig ved hjelp av hjullås.

LES OGSÅ: Har allerede kjøpt hjullåser

Endringen som er vedtatt i statsråd i dag blir sendt over til Stortinget neste uke. Statssekretær Bård Hoksrud forventer en behandling der tidlig neste år. Først da trer lovendringen i kraft.

– Vi skal ikke ha dårlig skodde vogntog på norske veier. De er til fare for seg selv og andre, sier statssekretær Bård Hoksrud som regner med at Stortinget ønsker lovendringen velkommen, og banker den gjennom svært raskt.

Trenger ikke vedta boten
Bruk av hjullås gjelder også i tilfeller der boten ikke vedtas. Det skal ikke lenger være et krav om at boten skal være vedtatt eller fastsatt ved dom, før man kan holde tilbake kjøretøyer, slik det er i dag.  Nytt er også at man skal kunne holde tilbake kjøretøy uavhengig av hvor føreren er bosatt.

Må gjøre opp
I tillegg åpnes det for å holde tilbake kjøretøy til sikring av gebyr, bøter og omkostninger.

– Vi har sett at særlig utenlandske transportører unndrar seg bøtene de får og det er uheldig. Derfor er det nødvendig å utvide adgangen til å holde tilbake kjøretøy, sier Solvik-Olsen.

– Dette er tydelige signaler om at kjøretøy må være i god stand og sjåførene må forholde seg til norske lover og krav, og at kostnaden ved å jukse er høy, legger han til.

– Dette viser at Norge mener alvor, sier Geir A. Mo.

Geir A. Mo (t.v.) og Reidar Retterholt. Foto: Stig Odenrud Geir A. Mo (t.v.) og Reidar Retterholt. Foto: Stig Odenrud

Moralsk dilemma
Seksjonssjef Terje Bakker i Statens vegvesen region sør forteller til lastebil.no at de har svært gode erfaringer med bruk av hjullås, men at det også skaper noen moralske utfordringer.

– Vi får et moralsk ansvar overfor den sjåføren som ikke kommer lenger. Vi må sørge for at han har det bra til arbeidsgiver ordner opp i flokene. Han må ha tilgang på mat og drikke, og dette utfordrer oss moralsk, sier han, men erkjenner likevel at Statens vegvesen ikke har noe cateringansvar i slike situasjoner.

For lite brukt
Regionsjef Reidar Retterholt i NLF har vært tett på forsøksordningen i Agder-fylkene.

– Jeg har sett at hjullås er brukt noen få ganger, men jeg tror kontrollmyndighetene har vært litt for redde til nå. Det har vært grunnlag for å bruke dette utstyret langt flere ganger enn de sju-åtte tilfellene som ble gjort sist vinter, sier han.