Alle biler over 3,5 tonn som brukes i næring skal fra 1. januar ha bombrikke.

Flere muligheter
NLF har inngått en avtale med Statoil om «Norgesbrikken» som innebærer maksimale rabatter og veldig enkel administrasjon. Dette innebærer én faktura i måneden, uansett hvor mange biler/brikker du måtte ha.
For transportører som ikke kjører gjennom bomstasjoner finnes det også andre muligheter.

«Plikt-brikken»
Hvis det skal tegnes en avtale med Statoil innebærer det blant annet kredittsjekk som en sikkerhet for betalingen. Grunnen er at Statoil som står som garantist, og dermed økonomisk ansvarlig overfor bomselskapene, og ikke bileieren direkte. Denne avtalen innebærer forøvrig at bomkostnader blir belastet dieselkortet til Statoils kunder.

Dersom du har bare én bil og aldri, eller nesten aldri, er i nærheten av en bomstasjon synes du kanskje dette passer dårlig.

Vegdirektoratet forteller at det kan bestilles og tegnes en avtale med for eksempel www.autopass.no (obligatorisk brikke) eller www.easygo.com.

Begge disse sender faktura i etterkant basert på hvor og hvor mange ganger kjøretøyet har passert en bomstasjon. Har du ingen passeringer, blir det heller ikke noen regning. Autopass tar et depositum på 200 kroner som refunderes hvis brikken returneres.

 • For mer informasjon, ta kontakt på telefon 02050/fra utlandet +47 21 03 17 64 eller www.fjellinjen.no/chat.

For de som har bombrikke:

Sjekk på «Min Side» hos bompengeselskapet ditt:

 • Kontroller at nummeret på bombrikken gjelder for registreringsnummeret på kjøretøyet.
 • Brikken gjelder tung og ikke lett bil.
 • Hovedavtalen er gyldig.

.

Fakta:

 • Påbudet er hjemlet i «Forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner over 3 500 kg» og ble fastsatt 10. oktober 2014. 
 • Påbudet gjelder motorvogner med tillatt totalvekt over 3 500 kg som er registrert på foretak, stat, fylkeskommune eller kommune, eller som på annen måte hovedsakelig benyttes i næringsvirksomhet. De skal ved all kjøring på offentlig veg være utstyrt med elektronisk betalingsenhet. Det inkluderer også kjøretøy som er registrert på personer, men som brukes i næring.
 • Med næringsvirksomhet menes en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt
 • Påbudet gjelder enten kjøretøyet er norsk eller utenlandsk.
 • Påbudet gjelder ikke traktorer og motorredskaper, en del av forsvarets kjøretøy, visse grupper av NATO-kjøretøy eller kjøretøy som kun brukes privat.
 • Eier av kjøretøy, fører eller leasing-taker er ansvarlig for å inngå avtale og skaffe bombrikke.
 • Bombrikken må være knyttet til kjøretøyets registreringsnummer.
 • Følgende brikker er gyldige i Norge: AutoPASS-brikker og brikker godkjent i EasyGo-samarbeidet mellom Sverige, Norge, Danmark og Østerrike.