Først ble arbeidsgiveren i lagt en bot på 120.000 kroner for brudd på arbeidsmiljøloven som han nektet å vedta. Så havnet saken i tingretten der han ble frikjent, selv om det var dissens i juryen.
Påtalemyndigheten anket, men tapte mot en samstemt dom i Eidsivating lagmannsrett.

LES OGSÅ: Arbeidsulykke for lagmannsretten

Alvorlig skadd
Saken handler om en mann (32) fra Elverum som i januar i 2013 skadet seg på jobb. Han kjørte en fastsandspreder og måtte trampe løs sand som hadde klumpet seg på risten. Da han var oppe på sprederen, cirka 3,5 meter over bakken, trår han feil, sklir og faller ned på bakken. Han skadet seg og ble påført brudd i arm og to brudd i kinnben, indre blødninger i hodet, kneskade og strekkskade i en skuldersene.

Konsekvensene av skadene var at mannen var helt eller delvis sykmeldt i 11 måneder. Han måtte også gjennom rehabilitering og ble fratatt førerkortet for en periode på grunn av helsetilstanden.

Elverumsingen er tilbake i full jobb hos samme arbeidsgiver.

Underentreprenør
Arbeidsgiveren til 32-åringen var underentreprenør i veidelikeholdet. Han brukte egen bil, men brukte utstyr som var stilt til rådighet fra hovedentreprenøren. Slik hadde det vært i tre vintersesonger.

Tiltalte forklarte i retten at han hadde sett faren med at de ansatte gikk opp på sandsprederen for å tråkke ned klumper, og at han hadde gitt utrykk overfor de ansatte at han ikke ville at de skulle gå opp på beholderen.
Han forklarte at alle ansatte hadde fått utlevert verneutstyr, herunder hjelm, og at det implisitt var gitt instruksjoner om å bruke den ved arbeid i høyden. Uansett var forutsetningen at de ansatte ikke skulle gå opp på fastsandsprederen.

Klumping vanlig
Fornærmede fortalte at det ofte oppsto klumper i sanden og at eneste mulighet for å fjernet dem var å klatre opp. Han forklarte også at hans arbeidsgiver ikke hadde pålagt ham å gjøre dette, men han forklarte at gjorde dette på eget initiativ for å sikre at veiene ble strødd på glatt vinterføre.

Elverumkaren forklarte at han hadde fått muntlig beskjed av arbeidsgiveren om ikke å gå opp på beholderen, og at dette var forbundet fare.  

I etterkant av ulykken har hovedentreprenør montert nedfellbare rekkverk på fastsandbeholderen for å forhindre fallulykker.

Erkjenner ansvar
Lagmannsretten tar utgangspunkt i at fastsandsprederen som ble benyttet ikke tilhørte tiltalte. I tingretten erkjente hovedentreprenør og eier av sprederen at det var deres ansvar å sørge for at nødvendig sikringsutstyr ble påmontert sprederen.

Beskjedent ansvar
Lagmannsretten mener at uaktsomhet som er utvist fra arbeidsgivers side er så beskjeden at han ikke direkte kan klandres for at ulykken.

Retten legger også vekt på at 32-åringen var fullt klar over risikoen ved å gå opp på sprederen, og han hadde gjennomgått opplæring i bruken av denne. Dessuten hadde arbeidstakeren, som verneombud, vært med på å utarbeide risikovurdering/sikker- jobb- analyse for bruken av fastsandsprederen. Også som verneombud var arbeidstakeren derfor godt informert om reglene for arbeid i høyden, konkluderer retten.

Enstemmig dom
En enstemmig jury fritok arbeidsgiveren fra Hedmark.
Det var dommer Torolv Groseth som var rettens lagmann. Politiadvokat Henning Klauseie representerte påtalemyndigheten, mens advokat Helge Hartz forsvarte 32-åringen i Eidsivating Lagmannsrett.