– Vi har lenge tatt til orde for at vogntog som stoppes og ilegges bøter eller gebyrer må holdes tilbake inntil de har gjort opp for seg. I dag er det for lett å kjøre videre og gi blaffen og betale, sier Geir A. Mo.

GIR ROS: Geir A. Mo. Foto: NLF GIR ROS: Geir A. Mo. Foto: NLF

Kjent problem
Nå foreslår han at også Statens vegvesen og tollmyndighetene, i tillegg til politiet, får mulighet til å holde tilbake tunge kjøretøy. Dette kan skje uavhengig av om bot eller gebyr er godtatt.

– Vi har sett et behov for å justere regelverket slik at myndighetene får utvidet retten til å holde tilbake tunge kjøretøy, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Ut på høring
Det er Vegdirektoratet som sender ut høringsforslaget, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Forslaget inneholder også en endring som klargjør hjemmelen for bruk av sikringsmidler, som for eksempel hjullås. Formålet er å effektivisere myndighetenes tilbakeholdsrett.

– Erfaringene viser at mange førere som blir ilagt bøter, ikke gjør opp for seg i ettertid, og brudd på vegtrafikklovgivningen blir derfor uten konsekvenser. Det nye forslaget vil bidra til å rette på dette, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Sniker etter stengetid
– Dette er et godt forslag som betyr fullt gjennomslag for NLF i en viktig sak for forbundet. Det samme forhold ser vi nå vogntog stoppes for eksempel på grunn av dårlig vær.  Vi vet også at flere sjåfører sniker seg videre så fort kontrollmyndighetene er ute av plassen, sier Mo.

Det som nå foreslås vil gi et godt verktøy for å holde slike vogntog tilbake. Det vil sikre trafikksikkerheten, noe NLF er svært opptatt av.

– Det vil også sikre likere konkurransevilkår fordi kjeltringer på veien blir luket ut og tvunget til å gjøre opp for seg, sier Geir A. Mo.

.

Når kan myndighetene holde tilbake kjøretøy?

  • I forslaget heter det at hvis en motorvognkjører ilegges eller antas å ville ilegges straff eller gebyr for overtredelse av bestemmelser etter vegtrafikkloven, kan politiet, Statens vegvesen og tollmyndigheter holde tilbake kjøretøy inntil bot, gebyr og eventuelle omkostninger er betalt.
  • Kjøretøy skal holdes tilbake når aktuelle myndigheter ser det nødvendig, for å sikre betaling