– Det handler om og gi ta, sier en mellomfornøyd Robert Aksnes og triller ut terningkast tre eller fire for å karakterisere avtalen.

Som Frontfagene
Han roser arbeidstakersiden for sine bidrag for å unngå arbeidskonflikt, men innrømmer at forhandlingene har vært kompliserte og krevende.

– Oppgjøret innebærer en lønnsutvikling for den organiserte delen av næringen på linje med frontfagene, forteller han, vel vitende om at de fleste aktørene ikke er organisert.

– Det er kanskje hovedproblemet. De aller fleste slipper unna mange av de forpliktelsene det innebærer å være en tariffbedrift, sier Aksnes.

Forverret konkurranse
Dette kan fort gjøre forskjellen på seriøs og useriøs enda større.

– Ett av de kravene som arbeidstakerne i NTF og YTF hadde var rett på etterutdanning betalt av arbeidsgiveren. Det innebærer at kostnadsbildet og forskjellen mellom de uorganiserte transportørene i Norge og utenlandske aktører kontra den organiserte og seriøse delen kan bli forverret, medgir han.

Sammenlignet med de fleste andre bransjer i Norge er organisasjonsgraden innen godstransporten svært lav. Dette gjør at overenskomsten slår mye hardere i denne sektoren.

NLF fikk aksept for at arbeidstaker må ha ett års bindingstid i bedriften etter fullført etterutdanning.

Utreder arbeidstid
NLF vil innføre fleksible arbeidstider på linje med det arbeidstakerne i Nordsjøen og i anleggsbransjen har, men fikk ikke gjennomslag for det i denne omgang. Det er imidlertid satt ned et utvalg som skal utrede fleksible arbeidstidsordninger innenfor tariffavtalen før neste oppgjør.

– Jeg synes det er synd at vi ikke fikk aksept for dette. Det kunne bedret konkurransesituasjon til de seriøse transportørene i forhold til utenlandsk – og uorganisert norsk arbeidskraft, forteller advokat og forhandlingsleder i NLF, Robert Aksnes.

– Dette er en fleksibilitet som er påkrevd for å møte konkurransen fra utenlandske og ikke-tariffbundne bedrifter, og vi trenger den egentlig allerede nå, legger han til.

HER ER ALLE AVTALEDOKUMENTENE:

  Godsavtalen

  Transportselskaper i Norge

  Transportoverenskomsten

  Godsbiloverenskomsten