–  Handelen gjorde vi allerede i sommer, forteller seksjonssjef Jørn Simonsen til Nordlys.

– Dette er veldig bra. Simonsen og vegvesenet i nord går foran med et godt eksempel. De er forutseende og forberedt, sier administrerende direktør Geir A. Mo i NLF som likevel er overrasket over at dette ikke allerede er på plass.

Neste år
Til nå har det bare vært tillatt å bruke slik redskap i et forsøksprosjekt på Sørlandet.

– Vi tar sikte på å få lagt fram en lovproposisjon for Stortinget før nyttår slik at hele landet kan ta hjullås i bruk. Jeg regner med at Stortinget vil behandle dette på nyåret, sier statssekretær Bård Hoksrud (FrP) i samferdselsdepartementet til VG.

Veldig velkommen
Seksjonssjef Simonsen synes at de nye reglene skulle ha vært på plass allerede, men når det nå ser ut til at dette snart faller på plass, hilser han de velkommen.

– Men det er klart at med de nye lovendringene som trer i kraft fra 1. januar av, så vil nok andelen av utenlandske kjøretøy som får kjøreforbud stige betraktelig.

Som et eksempel på dette trekker han frem to utenlandske trailerne som fikk problemer i Narvik for to dager siden.

– De samme trailerne fikk så problemer da de skulle opp til Bjørnfjell, og deretter fikk de problemer igjen på nytt, sier han til Nordlys.

Burde vært på plass
Geir A. Mo er også forundret over at denne endringer ikke er på plass allerede.

– Regjeringen har vært så tydelig på dette så lenge, så vi sliter med å forstå hvorfor ikke en etter vår vurdering så pass enkel sak ikke har vært oversendt Stortinget for lenge siden.  

– Etter vår vurdering er det liten grunn til å forvente motstand fra flertallet i Stortinget i denne saken. Slik sett hadde vi forventet og trodd at dette skulle være på plass før årets vintersesong. 

Må få konsekvenser
NLF-sjef Mo er helt på linje med Simonsen, og er glad for at vegvesen, politi og toll når får et nytt verktøy.

– Jeg håper det er flere som gjør som Simonsen og skaffer seg nok hjullåser, og at dette finnes i alle kontrolletater. Lovbrudd må få konsekvenser og at vi holde tilbake kjøretøy på denne måten viser at Norge mener alvor, sier Mo.

– Dette bedrer trafikksikkerheten og sikrer at bøter og gebyr blir betalt. Jeg tviler på at samme transportør vil gjenta et lovbrudd som får slike konsekvenser, sier NLF-sjefen som også mener at dette vil styrke konkurransevilkårene til den seriøse delen av bransjen.