I likhet med tidligere år er også årets utdeling av NLFs Transportørpris i samarbeid med BIL. Nytt av året er prisen «Bransjeentusiasten». Fram til 25. april er det mulig å sende inn forslag til kandidater.

Prisene betyr et ekstra godt omdømme til den som vinner, men også for hele næringen. For tidligere vinnere har prisen vist seg å bli verdifull, både lokalt og på riksplan.

Vinneren av NLFs Transportørpris får:

  • Trofé
  • 25.000 kroner
  • Synlige bevis til alle ansatte
  • Omtale på nett og NLF-Magasinet 
  • Innsalg og omtale overfor fagmedier og andre relevante medier

 Kriterier som skal legges til grunn for valg av kandidater til prisen er:
1. Gyldig medlemskap i NLF 
2. Er engasjert i næringens ve og vel
3. Gode holdninger
4. Følger NLFs etiske regelverk
5. Oppfyller NLFs statutter
6. Bedrift med ansatte må ha et fungerende HMS basert kvalitetssikkerhetssystem
7. Sunn økonomisk drift
8. Godt omdømme

Forslag til kandidater, sjekkliste, HMS årsrapport og miljørapport skal være NLFs hovedkontor i hende senest 25. april 2014.

Bransjeentusiasten
Nytt av året er at det deles ut en pris kalt «Bransjeentusiasten». Den gis til en bedrift/enbilseier som har utmerket seg på NLFs vegne, som er engasjert i næringens ve og vel, følger NLFs statutter og regelverk og har et godt omdømme.

Begge prisene deles ut på NLFs landsmøtet i Oslo i juni.

Kontaktperson i NLF:
Inge Børli
E-mail:  ib@lastebil.no
Tlf: 90 17 43 06