Det sa administrerende direktør Geir A. Mo til landsmøtedelegatene og med samferdselsministeren på en armlengdes avstand. Han forventer at statsråden har hår på brystet og representerer en regjering som stiller opp for norske transportører i Brüssel.

- Den frie konkurransen i det europeiske godstransportmarked er en vits. Det mest «frie» med den er friheten til å lede an i «et race to the bottom», der prisene skal ned på bekostning av anstendighet, trafikksikkerhet og folks arbeidsvilkår. Det kan umulig være meningen, undres han.

Ikke First House men…
I og med at Norge ikke er EU-medlem er vi prisgitt ESA og vedtak vi ikke rår over. Da må utradisjonelle virkemidler tas i bruk for å nå frem tidsnok.

- Jeg skal ikke anbefale First House, men anbefaler sterkt å modernisere måten vi som nasjon forholder oss til EU.

Han mener at NLF og NLFs samarbeidspartnere over tid har dokumentert at dette virker i praksis, men han forlanger at statsråden og regjeringen er tøffere og langt sprekere.

- Vår erfaring er at tiden ofte går med til å stoppe håpløse forslag som er under utarbeidelse i Brussel. sier Mo.

Finsk kabotasje
Mo vil dessuten at Norge innfører den finske modellen for kabotasjeregler. Den begrenser antall turer, og definerer en tur som en lasting og en lossing.  Den innfører en karanteneperiode på sju dager etter en kabotasjeperiode, og innfører et maksimaltak på antall kabotasjeturer en bil kan ha i løpet av en periode.

- Den finske modellen tar kabotasjereglene tilbake til det som var utgangpunktet – å hindre unødig tomkjøring og derigjennom unødige utslipp, slår NLF-sjefen fast.

Kontroll, kontroll, kontroll
- Vi liker ikke å bli kontrollert, vi synes det noe heft. Men, vi er likevel for det. Fordi det helt nødvendig for å sikre trafikksikkerheten, like konkurransevilkår og for å luke ut useriøse aktører, enten de nå er utenlandske eller norske. Begge deler finnes, nemlig, sier Mo og etterlyser et eget Transportpoliti etter modell fra Tyskland og Danmark.

Et eget organ som sammensettes med ekspertise fra Arbeidstilsynet, Skattevesenet, Tollvesenet, Vegvesenet og Politiet.

Aksepterer bom, under tvil
I likhet med statsråd Ketil Solvik-Olsen er det ingen tvil om at NLF er ekstremt lite glad i bom og bompenger.   

- Vi aksepterer det under visse forutsetninger. Og vi akseptere at EU har noe de skulle ha sagt også her, blant annet når det gjelder rabattsatser, sier Mo før han fortsetter:

- Det vi ikke liker er når endringer kommer brått på, uten at vi får reell mulighet til å tilpasse oss. Som for eksempel å overbevise statlige oppdragsgivere om at bompenger er en særkostnad som de må betale når de bestiller oppdrag, sier han og har den kjappe endringen som berører Oslofjordtunellen i tankene.

Der ble det vedtatt å forlenge innkrevingsperioden for å forskuddsfinansiere en ny fjordkrysning, samtidig som rabattstrukturen også ble endret brutalt. Det kommer til å bety en reel dobling av kostnadene for våre medlemmer, sier Mo.

- At en samtidig går over til automatisk innkreving som gjør at utenlandske aktører – inntil brikken er på plass – i realiteten kan kjøre gratis, gjør ikke saken noe bedre.

Enkelt forslag
- Senk bruttotakstene for tunge kjøretøy slik at vi etter den nye rabatten er fratrukket, betaler det samme som før endringen. Da blir alle happy, EU får sine nye rabattsatser innført og bomselskapet vil etter mine begreper få inn like mye penger som før

Godsbilnæringen – som riktignok må svelge lavere rabatter slipper i alle fall en helt urimelig økning som ingen har forståelse for, mener han.

Han oppfordrer om at det samme blir gjort ved andre bomstasjoner som må gjøre den samme endringen.

Er for små
Statsråd Solvik-Olsen ble ikke videre sjokkert og uroet over Mos fire punkts liste. I bunn og grunn er han, det vil si FrP og NLF, på bølgelengde. Han ga også uttrykk for det, men innrømmer at  egen kjøttvekt blir for lav. Erna Solberg og Høyre gir ikke FrP-statsråden så mye slakk i strikken.

- Dere skal likevel være glad at jeg er oppvokst i en dieseltank, i motsetning til min forgjenger som er mer vant til et traktorsete, sa han.