Det er fem dager siden kravet om obligatorisk bombrikke for kjøretøy over 3,5 tonn ble innført.

– Interesse så langt har vært minimal, sier Óskar Torkelsson som har tilbudt bombrikker på Svinesund siden 20. desember.
Det skriver NRK som refererer til Transportmagasinet.

Torkelsen som tilbyr brikker fra en brakke på Svinesund forteller at hele «handelen» er unnagjort på fem minutter.

LES OGSÅ: Alle må ha brikke - uansett

2 av 3 mangler
For det er ingen bønn nå. Alle, også utenlandske, kjøretøy må nå ha bombrikke på plass. Erfaringene til nå har vært heller dårlige.

– Vi har dessverre opplevd at nesten to tredeler av utenlandske vogntog ikke betaler bompenger i Norge. Med den nye forskriften får vi en mer effektiv innkreving av bompenger fra utenlandske transportører og samtidig lavere drifts- og administrasjonskostnader for bompengeselskapene. Mer av bompengene kan derfor gå direkte til nedbetaling av bompengeselskapenes gjeld, og til tiltak på vegene, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (FrP).

LES OGSÅ: 50.000 mangler brikke i Norge

Styrket kontroll
Det er Statens vegvesen, politiet og tollvesenet som skal kontrollere brikkebruken, og inngår som en ordinær sjekk når tunge kjøretøy skal kontrolleres.
Tollvesenet har også fått myndighet til å foreta kontroll av mønsterdybde i dekk, krav til vinterdekk og plikten til å medbringe kjettinger for motorvogn med tillatt totalvekt over 3,5 tonn.