Per Madsen forventer at samferdselsministeren avklarer problemene raskt.

Bredt sammensatt arbeidsgruppe
NLFs styreleder Per Madsen har vært med i arbeidsgruppen som ble oppnevnt i mai i fjor av daværende samferdselsminister Marit Arnstad (Sp). Siden september har gruppen hatt hyppige møter. Mandatet har vært å identifisere de viktigste utfordringene med kabotasje. Gruppen skulle også foreslå tiltak for å møte disse utfordringene.

NHO, Yrkestrafikkforbundet, Norsk Transportarbeiderforbund, Virke, Spekter, Politidirektoratet og Vegdirektoratet har også deltatt i arbeidsgruppen, i tillegg til at arbeid- og sosialdepartementet har møtt som observatører.

- Gruppen har avsluttet arbeidet og vi har nå overlevert vår rapport til politisk ledelse i samferdsel. Vi er enige om veldig mye, og det meste handler om organisering og ikke penger, sier Madsen.

NLF har også hatt en faglig referansegruppe bestående av Geir A. Mo, Jan-Terje Mentzoni og Robert Aksnes.

Transportpoliti
Arbeidsgruppen vil opprette et eget transportpoliti, men selv om departementet synes å være enige i forslaget, er det ikke satt av penger i inneværende budsjett. Tidligst kan dette komme med i det første statsbudsjettet Siv Jensen (FrP) legger fram til høsten.

-Den forrige regjeringen var flinke til å legge planer. Jeg håper den nye regjeringen er flinke til å gjennomføre, sier Madsen.

- Allerede nå kan jeg varsle flere og mer målrettede kontroller av tungbiler, også rettet mot kabotasje. Vi har i vinter intensivert tungbilkontrollen, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (FrP).

Meget gledelig
Han er meget tilfreds med at gruppen er så samstemte. Det han gleder seg mest over er at transportkjøperens ansvar kommer til å bli langt viktigere i fremtiden.

- For mange er det en ny situasjon og et nytt marked som har åpnet seg. NLF holder i disse dager på å lage en skoleringspakke for transportkjøperne slik at de ikke uvitende, eller uten kunnskap, kjøper ulovlig transport, forteller styrelederen i NLF.

Bombrikke nr. 1
Samferdselsminister Solvik Olsen har lovet at det kommer en bombrikke «så snart som mulig», men at det er en del forhold som må avklares først. I praksis betyr det at de blant annet må gå noen runder med Eftas overvåkingsorgan ESA for å få på plass en ordning med forskuddsbetaling eller bankgaranti for utenlandske transportører.

- Det bør ikke være noe problem. Dette er hverdagen til mange norsker transportører som kjører i utlandet i dag. Det kan da ikke være vanskeligere å få til dette andre veien, mener Per Madsen som gjerne tar en runde med ESA om det skulle bli nødvendig.

- Når Solvik Olsen snakker om «så snart som mulig» er vårt Landsmøte i juni et perfekt tidspunkt, legger han til.

LES OGSÅ: HER KAN DU LESE HELE RAPPORTEN