– Med nye, faste forbindelser vil en del trafikk som i dag bruker E18 gjennom Vestkorridoren til og fra Oslo endre rute og kjøre inn i Oslo gjennom E6 sørfra. Vi har sett at trafikktallene på E18 ved Sandvika endres i størrelsesorden 10.000 kjøretøyer per døgn, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Anders Jordbakke til NRK.

I høst vil veivesenet presentere sine utredinger for en framtidig trafikkløsning på E18.

SV jubel
Muligheten til å fjerne 10.000 biler gjør at SV-toppene jubler.

– Det er ytterligere et argument for at vi nå må stikke fingeren i jorda og se på E18 helt på nytt, sier stortingsrepresentant Heikki Holmås (SV) til lisenskanalen.

Ifølge Statens vegvesen går det i dag cirka 90.000 biler på E18 forbi Sandvika, og spørsmålet er kanskje hvor stor jubel det er grunn til å ha. Trafikkreduksjon blir på cirka ti prosent, og det er ifølge veisesenet på langt nær nok til å fjerne alle køer på E18.

– Det vil fortsatt være køproblemer, men alle reduksjoner vil jo bidra noe til å gjøre transportsystemet mindre belastet og mindre følsomt, sier Jordbakke.

LES OGSÅ: DAGENS VEGSYSTEM

På konferansen «Broen3» i regi av Statens vegvesen i 2013 var de foreløpige anslagene på å krysse fjorden med en ny fastforbindelse fra 2,7 til 10 milliarder kroner, avhengig av hvilken løsning som skulle velges.

Saken fortsetter under kartet

MULIGHETENE: Dette er de alternativene som synes mulig nå. Kart: Statens vegvesen MULIGHETENE: Dette er de alternativene som synes mulig nå. Kart: Statens vegvesen

Halve Norge
Befolkningstettheten i Oslofjord-området utgjør cirka 40 prosent av hele landets innbyggere. Framskrevne prognoser fra Statistisk sentralbyrå tyder på at dette vil vokse 20-30 prosent de neste 20 år. I Europeisk målestokk blir dette sett på som en svært stor vekst.

Dagens veisystemer klarer ikke å ta unna den trafikkmengden vi allerede har, og dersom SSB-prognosen slår til er det ingen tvil om at det haster med å finne bedre trafikkløsninger.

Problemtunnel
Dagens tunnel under Oslofjorden har trolig skapt større problemer enn noen forutså da den var planlagt og prosjektert. Det har vært en rekke trafikkulykker i tunnelen som har medført svært mange stengte perioder. Dette skaper store problemer, spesielt med trafikken som kommer fra Drammen.

En rekke skarpskodde planleggerne i full gang med å se om det fins måter å krysse Oslofjorden. Måter som kan erstatte eller supplere ferja mellom Moss og Horten, og ikke minst dagens Oslofjordtunnel.

HER KAN DU SJEKKE OM TUNNELEN ER ÅPEN