Det vil også svi for norske transportører som kjører i Sverige.

Rett på sak
Sosialdemokraten Stefan Löfven (57) har vært statsminister i bare to og en halv uke. Før han er sikker på hvor frakken skal henges på sitt nye kontor i Riksdagen har han ertet på seg politiske motstandere og en hel næring.

Gjelder alle fra 2015
Löfven-regjeringen varsler at de vil flytte godstransport på veg til jernbane og sjøfart. Politiske tiltak for å få dette til blir satt inn allerede neste år. Helt konkret innebærer det at de vil innføre en såkalt «avståndsbaserad vägslitageskatt», ofte omtalt som kilometerskatt.
Hvor mye skatt det blir per kilometer er ikke avklart ennå, men skattleggingen kommer til å ramme både svenske og utenlandske transportører. Hvordan avgiften skal innkreves er heller ikke avklart. Kanskje får svenskene sin "brikkesak" ?

Ikke overrasket, men skuffet
Sveriges Åkeriföretag hadde forventet nettopp et slikt forslag. De er ikke det minste overrasket, bare veldig skuffet. Socialdemokraterna har gjennom valgkampen sagt at de vil lage et slikt system.

– Å innføre nok en avgift på transporter som ikke har noen alternativ får alvorlig følger, sier Rickard Gegö, VD Sveriges Åkeriföretag.

– I dag skjer hovedandelen av vegtransport på korte avstander. Åtte av ti lastbiler kjører kortere enn 30 mil, og de kan ikke erstattes av alternative transporter, legger han til.

Han minner også statsministeren om at tungbiltrafikken i løpet av de siste 15 år har redusert utslippene med hele 90 prosent.

– Vi ser ingen tydelige miljøgevinster med denne løsningen, bare at transportkostnadene øker, sier Gegö.

INGEN GLEDE: Rickard Gegö i Sveriges Åkeriföretag (f.v.), Carina-Håkansson i Skogsindustrierna og Annine Lööf i Centerpartiet er fortvilet over innføringen av kilometerskatt. Foto: Heléne Grynfarb, Sveriges Åkeriföretag og Riksdagsförvaltningen. INGEN GLEDE: Rickard Gegö i Sveriges Åkeriföretag (f.v.), Carina-Håkansson i Skogsindustrierna og Annine Lööf i Centerpartiet er fortvilet over innføringen av kilometerskatt. Foto: Heléne Grynfarb, Sveriges Åkeriföretag og Riksdagsförvaltningen.

Skattlegger grønt gull
Skogsindustrierna har beregnet at «Vegslitageskatten» vil koste bransjen over 700 millioner kroner i året. De mener at skatten bommer på miljømålet og bare forverrer konkuranseevnen til svenske foretak.

– Dette er en skatt på «det gröna guldet». Skogsindustrien er den bransjen som driver utviklingen for en framtidig bio-økonomi og samtidig den bransjen som rammes hardest, sier Carina Håkansson vd i Skogsindustrierna.

– Skognæringen har lenge arbeidet med å effektivisere transporten og økt bruken av jernbanetransport, men fra skog og til nærmeste jernbanestasjon er det alltid en lastbil som transporterer biobrenselet, poengterer hun.

En blind flekk
Det svenske Centerpartiet har ikke like godt samarbeid med det Arbeiderpartiets broderparti, Socialdemokraterne, som sine norske partivenner. Partileder Annine Lööf er ikke videre begeistret.

– Venstreregjeringens prioriteringer ser vi nå tydelig. De straffeskatter jobb og foretak på landsbygda for å kunne satse på kollektivtrafikk i byene, sier Centerpartiets partileder.

– I Frankrike og Danmark har sosialistiske regjeringer stoppet lastebilsskatt fordi den nettopp rammer distriktene.  For Venstreregjeringen er Sverige utenfor byene bare en blind flekk, sier hun.