En times uformell prat med LO-lederen er gunstig for NLF, og Per Madsen startet møtet med å poengtere NLFs rolle som arbeidsgiver; vi stadig møtes til forhandlinger, men ender dessverre for ofte hos riksmeglingsmannen. Det var Kristiansen enig i at var en uting.

Videre tok Madsen opp utfordringene med rekruttering til transportbransjen, og mente mye av løsningen ligger i større fleksibilitet fra arbeidstakerorganisasjonene. LO-lederen var ikke avvisende til det. Imidlertid understrekte hun at hun har 23 fagforbund å koordinere de har alle ulike interesser. Det er dermed vanskelig å få til en felles fleksibel arbeidstidsordning.

Engasjerende tone ved kaffebordet når NLF og LO samles. Fra venstre: Geir A. Mo og Per Madsen fra NLF samt Gerd Kristiansen og Wegard Harsvik fra LO. Foto: NLF/Kari Brun Ågotnes Engasjerende tone ved kaffebordet når NLF og LO samles. Fra venstre: Geir A. Mo og Per Madsen fra NLF samt Gerd Kristiansen og Wegard Harsvik fra LO. Foto: NLF/Kari Brun Ågotnes

Kabotasje ble et tema også med Kristiansen. Hun var bekymret for stemningen blant bedriftseiere innen transport som stadig underbød hverandre. Hun var også veldig opptatt av arbeidslivskriminalitet, og bl.a. dieseltyveri ble diskutert. Kristiansen spurte om NLFs syn på regjeringens planer om et veiselskap. Madsen sa NLF er positiv hvis det kan gi bedre og mer vei.

Gerd Kristiansen konkluderte med at LO og NLF er enige om det meste. Hun ville kontakte internasjonal avdeling i LO og be dem se nærmere på hvordan LO kan bruke sitt europeiske nettverk for å sikre norske transportarbeidsplasser. Mo var klar på at NLF ønsker en LO-leder som er tydelig utad på at Norge må ha finsk modell på kabotasjereglene og det må vises større fleksibilitet vedrørende arbeidslivsreglene. Det ble et meget konstruktivt og bra møte som ga begge parter mange nyttige innspill.

Avslappet tone på NLFs stand i Arendal Avslappet tone på NLFs stand i Arendal