Drøyt en tredjedel av lærlingene har allerede sikret seg plass, men behovet for flere villige arbeidsgivere er fortsatt stort.

Østlandet
Lærlingene befinner seg nå i bedrifter i Oslo, Akershus, Oppland og Østfold.

- Vi har cirka 80 unge søkere til læreplass for oppstart høsten 2014. Vi har fått tilbakemelding fra flere av som kan ta inn én eller flere lærlinger, men det er likevel behov for flere bedrifter, forteller daglig leder Charles F. Galaasen i Opplæringskontoret for service og samferdsel

Flest i Østfold og Akershus
Det er ifølge Galaasen størst behov for læreplasser i Logistikkfaget i Østfold.

Søkere fordeler seg slik: Akershus (30), Oslo (15), Østfold (30) og Oppland (5). I Oppland er behovet først og fremst på Jevnaker (Hadeland). 

- Vi tar gjerne imot tips om bedrifter vi kan kontakte, sier han.

MER INFO:
Facebook og www. logistikkfag.no finner du mer informasjon.

.

ANDRE SAKER:

Kabotasje er lik sosial dumping

Lønnsforhandlingene er i gang

Ei veke med kolonnekøyring i Mastrafjordtunellen (E39)