For ti år siden var det 84 stasjoner i Troms. Nå er det bare igjen 49. I Nordland er mer enn fire av ti stasjoner lagt ned siden 2004, skriver Framtid i Nord.

Tjener ikke penger
I fjor var det 1.602 bensinstasjoner i Norge. Det er en reduksjon fra 2012 på 1,7 prosent, de siste ti årene 16 prosent.

– Det har vært en relativt stabil nedgang siden vi startet å føre statistikk i 1969, sier generalsekretær Inger-Lise M. Nøstvik i Norsk Petroleumsinstitutt (NPI) til nettstedet.

Årsaken til at det blir stadig færre bensinstasjoner har blant annet med store investerings- og driftskostnader å gjøre, og at driften ifølge NPI gir relativt liten avkastning.

– I tillegg er bilene blitt mer drivstoffeffektive, noe som gjør at de kjører lenger på en tank. Dessuten opplever vi tøffere konkurranse fra kiosker, Brustad-buer og dagligvarebutikker, forklarer Nøstvik.

Et knutepunkt
Ifølge statistikkene til NPI er det nå én bensinstasjon per 3.153 innbyggere i Norge.

– Før var bensinstasjonene et sted det gikk an å få reparert bilen og fylt tanken. Nå er de også blitt kaffebar og døgnåpen butikk. Bensinstasjoner med et bredt tilbud av tjenester er viktig i hele landet, og særlig i distriktene, sier Nøstvik.

Hun forteller at stasjonene er opptatt av å tilpasse seg bilistenes behov for påfyll og toaletter, samt yrkessjåførene og andre som har arbeidsplassen sin langs veien. Tilbudet om mat og hvile på samme sted er viktig.

– Vi håper at vi kan ha et godt samarbeid med kommunene rundt om i Norge for å utvide arealer rundt eksisterende anlegg for å få til slike hvileplasser, og ikke minst skilting til disse stedene. Det er viktig både for trafikksikkerheten og for å sikre bensinstasjonenes fremtid, sier Inger-Lise M. Nøstvik til Framtid i Nord.

.

ANDRE SAKER

Gir Tesla bank

Rekordår for asfaltlegging

Trailer nesten tatt av jordras

Vogntog i full fyr

Stjal fra Bulgarsk vogntog

Stenger vei i Grimstad

Slik var anleggsbransjen i 2. kvartal

Stukket av veps i lysken – kjørte ut