Omorganiseringen betyr at vegvesenet tar over løyvemyndigheten for godstransport- og turvognløyver, og selve administreringen av hele løyveordningen.
Endringen innebærer dermed at de enkelte fylkeskommunene ikke lenger vil ha noe med dette å gjøre.

Tre måneder å vente
NLF har fått signaler på at behandlingstiden kan bli lenger enn tidligere, spesielt i overgangsfasen.

– Det er lurt å være tidlig ute – og være sikker på at de nødvendige papirene er riktig utfylt. Hvis det er feil eller mangler i papirene vil det gå ut over saksbehandlingstiden, sier seniorrådgiver Thorleif Foss i NLF

Søknader levert innen 15. desember blir behandlet etter gammel ordning. Den nye ordning er mer omfattende, og søker må sette seg inn i nye krav til dokumentasjon.

Løyvesøknadene skal fra 1.januar 2015 sendes til:
Statens vegvesen - Region vest
Nasjonal Transportløyveseksjon
Askedalen 4
6863 Leikanger

Les mer på Statens vegvesens nettsider, eller ring dem på telefon 02030 hvis du har spørsmål.

LES OGSÅ: Endringer av løyvemyndighet