Det er International Road Transport Union (IRU) som har utarbeidet listen, og den forteller at det er «fritt fram» i 35 land.

Dette er HVG-listen (Heavy Goods Vehicle) som IRU har ajourført i desember 2014.

Albania
Armenia
Azerbaijan
.
Belgia
Bosnia-Herzegovina
.
Kypros
.
Danmark
.
Estland
.
Finland
.
Georgia
.
Hviterussland
.
Irland
.
Jordan
.
Kazakhstan
Kosovo
Kuwait
Kirgisistan
.
Latvia
Litauen
.
Makedonia (FYROM)
Moldova
Montenegro
Marco
.
Nederland
Norge
.
Russland
.
Serbia
Sverige
.
Tajikistan
Tunisia
Tyrkia
Turkmenistan
.
Ukraina
United Kingdom
Uzbekistan