Det vil si at tyngre kjøretøy opp til 50 tonn kan passere brua ved grønt lys.

- Nå er det tekniske rundt signalreguleringen på plass, og vi er svært fornøyd med at vi nå kan gi et fullgodt tilbud til næringsdrivende som er avhengig av å passere Kjøkøysund bru for å komme ut på Hvaler, sier Olav Moe, leder av Østfold fylkeskommunes komite for samferdsel, miljø og klima.

Arbeidet med å utrede om Kjøkøysund bru skal rehabiliteres eller om det skal bygges en helt ny bru er i full gang.

Hvordan gjennomføres signalregulering?
Før tyngre kjøretøy opp til 50 tonn kan passere brua må de vente på grønt signal. På hver side av brua er sensorer montert i bakken. Et skilt henviser kjøretøy over 32 tonn inn på en busslomme for å vente på grønt signal.  

Dersom signalreguleringen fører til for store kødannelser for trafikken ellers, vil nødvendige tiltak bli iverksatt, lover Statens vegvesen.

KART: Statens vegvesen KART: Statens vegvesen

Dispensasjon under 50 tonn utgår
Signalregulering vil være en forenklet variant av sentrisk kjøring med ledebil*. Dermed utgår søknad om dispensasjon som til nå har vært regelen for kjøretøy over 32 tonn. Tunge kjøretøy med totalvekt over 50 tonn må fortsatt søke om dispensasjon, heter det i en pressemelding fra Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune.

*Sentrisk kjøring med ledebil = vogntoget kjører alene midt på brua etter en ledebil.