Rådet og parlamentet i EU er enige om at medlemslandene i unionen må sikre tilstrekkelig antall tank- og ladestasjoner for lastebiler som går på gass (LNG eller CNG) eller strøm.

Målet er at lastebilene skal kunne bevege seg fritt og uten å ta for store hensyn til hvor drivstoffstasjonen ligger innen hele det transeuropeiske transportnetverket (TEN-T).Går alt som planlagt skal dette være i orden innen utgangen av 2025.

Saken blir avgjort på EU-kommisjonens møte i Strassbourg i april.

På nettsidene til den norske Regjeringen ble dette publisert i 2006:

«Norge har en klar interesse av utviklingen av det Transeuropeiske nettverk for transport, først og fremst fordi en stor del av vår transport går på dette nettet. Norge deltok i arbeidsgrupper under Kommisjonen i forarbeidene til retningslinjene. Det var i dette arbeidet enighet mellom Kommisjonen og Norge om hvilke deler av det norske vegnettet som skulle inngå i TEN, selv om Norge i utgangspunktet ønsket et noe mer omfattende nett. Det norske vegnettet som ble definert som TEN, tilsvarte i 1996 i hovedsak det daværende Europavegnettet. Omlegging av veinummer-systemet har ført til at alle TEN-veiene, med unntak av Oslofjordforbindelsen, Rv 23, er Europaveier. Flere av dagens Europaveger er ikke inkludert i TEN.»

LES OGSÅ:

Brann i vogntog