Orkdal og Oppdal kommuner i Sør-Trøndelag er de to første kommunene som tilfredsstiller kravene. For at de skulle oppnå det måtte NLF på banen.

Skal være lærer
Regionsjef Roar Melum må dermed lese seg ekstra opp som pedagog. Nå blir NLF-sjefen i Trøndelag også lærer i grunnskolen.

– Jo da, det blir nok spennende, sier han og fortsetter:

– Det var en forutsetning i rammen for «Trafikksikker kommune» at elevene måtte få kunnskap om tungbiltrafikken. Hvis dette ikke var en del av pensumet ville de ikke blitt sertifisert, forklarer han.

HIT: Roar Melum skal være HIT: Roar Melum skal være "lærer" ved Aune barneskole på Oppdal. Foto: Oppdal kommune/Stig Odenrud

Barn lærer lett
Mens hans egen generasjon og andre foreldre i barndommen stort sett har nøyd seg med å se på de store bilene, mener Melum det er viktig å få inn kunnskap og forståelse med «morsmelka».

– Det er ikke opplagt at folk som ikke er i bransjen skal vite for eksempel hvor store blindsonene er for tungbilsjåførene. Jo før vi får formidlet og demonstrert dette jo bedre. Dessuten har barn og unge lett for å lære, sier Melum.

Målet er at alle kommunene i Sør-Trøndelag skal bli med på dette tiltaket.

Sideeffekter
I tillegg til de elementene som handler om trafikksikkerhet håper han at NLF-bidraget også kan utløse noen tilleggseffekter.

– Omdømme er en ting, og kanskje like viktig er rekruttering. Elevene i 9. og 10. trinn på ungdomskolen er jo i ferd med å ta noen valg for videre utdanning. Kanskje kan NLFs bidrag her bidra til å trekke flere til sjåføryrket, håper han.

OG HER: Grøtte skole på Fannrem får også besøk av NLF. Foto: Orkdal kommune OG HER: Grøtte skole på Fannrem får også besøk av NLF. Foto: Orkdal kommune

Lokker med penger
Prosjektet har også Trygg Trafikk og Trafikksikkerhetsutvalget i Sør-Trøndelag med på laget. Kommuner som blir godkjent lokkes med 100.000 kroner i stimuleringsmidler, som skal brukes til videre holdningsskapende arbeid innen trafikksikkerhet.
Kommunene skal ha oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell i kommunen, og trafikksikkerhet skal være innarbeidet i HMS/internkontrollsystemet, som inneholder regler for reiser og transport i kommunens regi.

Og ikke minst skal kommunene ha fokus på hvem de kjøper transporttjenester av.