Det må til etter at Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Yrkestrafikkforbundet (YTF) brøt lønnsforhandlingene med Norges Lastebileier-Forbund (NLF) 7.mai.

Partene skal møtes 2. juni klokken 12:00, og har frist til midnatt til å bli enige. Blir de ikke det har arbeidstakersiden varslet plassfratredelse fra morgenen 3. juni. NLF forhandler på arbeidsgiversiden sammen med NHO Transport.

Dersom det blir konflikt har YTF varslet at deres medlemmer ansatt hos Svensrud Transport, Gran Taralrud, Hans Ivar Slåttøy Transport, Transferd, HOB Gods, PostNord Logistics, SB Transport og Suldal Transport er med i første streikepulje.

NTF har planer om å ta ut medlemmer hos Gran Taralrud, Hans Ivar Slættøy Transport og Suldal Transport i streik hvis partene ikke blir enige.

NLFs redaksjon følger meklingen og vil informere om utviklingen på lastebil.no.

.

ANDRE SAKER:

Dyretransport i brann

Lastebil og personbil i sjøen – en omkom

Lastebil smadret bybanen

Lastebil av veien

Asfaltarbeidene vil forsinke trafikken

884 droppet bilbelte