Det betyr at selskapet kan ta opp lån for å finansiere byggeprosjektet.

Det betyr at fylkestinget fulgte innstillingen fra fylkesutvalget i Buskerud fylkeskommune om bompengefinansiering og opprettelse av bompengeselskap for riksveg 23 Linnes - Dagslett.

Saken ble vedtatt mot Fremskrittspartiets stemmer.                  

LES MER PÅ FYLKESKOMMUNES NETTSIDER