Regjeringen vil gjennomføre en reform av jernbanesektoren slik at den blir mer effektiv og kan gi et enda bedre tilbud enn i dag. Nå inviterer minister Ketil Solvik-Olsen til en idedugnad.

- Målsetningen er blant annet å få til raskere utbygging av infrastruktur og et mer effektivt og bedre koordinert transportsystem, sier samferdselsministeren.

Ber om hjelp
Arbeidet med transportreformen består av fire delprosjekter og ett koordinerende hovedprosjekt, som er etablert i Samferdselsdepartementet.

- Frem til nå har arbeidet med reformen foregått internt i departementet. Nå er tiden kommet for å hente inn innspill, i første omgang på utvalgte tema på jernbanesektoren. I et så viktig og omfattende arbeid er alle gode innspill viktige, sier samferdselsministeren.

Dette er temaene han vil ha innspill på nå:
* Mer konkurranse om persontransport på tog
* Mer godstransport på jernbanen
* Et bedre marked for drift og vedlikehold av jernbanen

Departementet ber spesielt om faglige innspill fra Jernbaneverket.
Her kan du lese hele oppdragsbrevet.

Dette vil statsråden ha innspill om:

1: Persontransport på tog
I forbindelse med reformen vil det vurderes hvordan konkurransen om å drive persontransport på tog kan videreutvikles.
Departementet vurderer både organiseringen av kjøpsrollen, innføring av konkurranse i persontogmarkedet og mekanismer for tildeling av offentlig-kjøp-kontrakter. Dette skjer i nær sammenheng.

2: Godstransport på tog
I forbindelse med reformen vil det vurderes hvordan markedet for godstransport på tog kan videreutvikles.

3: Drift- og vedlikehold av jernbaneinfrastrukturen
I forbindelse med reformen vurderes det endringer som i større grad legger til rette for et mer virksomt og bærekraftig leverandørmarked, herunder å øke bruken av private aktører innenfor drift, vedlikehold og fornyelser av jernbaneinfrastruktur.

LES OGSÅ:

Svotunnelen stengt ei veke

Fyllekjørte med vogntog

Hurum vil ha bru – dårlig nytt for Vestby

Stoppet livsfarlig vogntog