Statsråden på besøk hos NLF
Arendalsuka er en årlig arena hvor nasjonale aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og møter folk for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Mange viktige politiske personer var å se i gatene i sørlandsbyen denne dagen. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson var en av dem, og han hadde takket ja til NLFs invitasjon til å komme og prate om transportutfordringer på forbundets stand.

Uformell fin tone og god tid til å sette statsråden skikkelig inn i problemstillingene. Foto: NLF/Kari Brun Ågotnes Uformell fin tone og god tid til å sette statsråden skikkelig inn i problemstillingene. Foto: NLF/Kari Brun Ågotnes

På NLF sin stand møtte Eriksson forbundsleder Per Madsen og adm. direktør Geir A. Mo. De hadde forberedt en offensiv for å informere og diskutere med Robert Eriksson om de mange utfordringer transportnæringen har om dagen. Sosial dumping var hovedtema. Statsråden var entusiastisk vedrørende NLFs forslag om et transportpoliti bestående av tollvesenet, Arbeidstilsynet, skatteetaten, vegvesenet og politiet. Han lovte at neste års oppdragsbrev til arbeidsgivere og hovedbrev til Arbeidstilsynet ville inneholde en oppfordring om fokus på sosial dumping.
NLF tok også opp viktigheten av at Norge som nasjon må på banen mye tidligere, og derfor bør vurdere et lobbykontor i Brussel. Staten må tørre å modernisere måten det kommuniseres med Brussel på. Dette var Eriksson positiv til siden han var enig i at landet har mye å hente på å være tidligere på banen.

YTF inviterte til debatt
Yrkestrafikkforbundet (YTF) ønsket oppmerksomhet rundt allmenngjøring av tarifflønn. I den anledning hadde de invitert til debatt på utestedet Madame Reiersen. Steinar Gullvåg var ordstyrer og ønsket velkommen. Svein Furøy, forbundsleder i YTF, innledet ved å prate om de dårlige arbeids- og lønnsvilkårene mange utenlandske sjåfører har i Norge. YS-leder Jorunn Berland gjorde kjent at YS i dag har fremmet krav til tariffnemnda om allmenngjøring av tarifflønn. Det vil bety en minstelønn for godstransportsjåfører på 156,-.

Paneldeltakerne hadde mye de skulle ha sagt om allmenngjøring. Foto: NLF/Kari Brun Ågotnes Paneldeltakerne hadde mye de skulle ha sagt om allmenngjøring. Foto: NLF/Kari Brun Ågotnes

Debattpanelet besto av Geir A. Mo (adm. dir. i NLF), Advokat Ken Roger Bratteng (YTF), Eirin Sund (Ap) og Hans G. Grøvan (KrF). Panelet sa seg enig i målet til YTF og at noe må gjøres med sosial dumping. Det ble imidlertid noe diskusjon om hvorvidt andre midler/løsninger er bedre egnet enn allmenngjøring for å få gjort noe med dårlige lønninger i transportbransjen.

Grøvan fremhevet at dette handler om trafikksikkerhet for oss alle. Bratteng understrekte at Norge må bli flinkere til å verdsette arbeidskraft og se på det som en investering. Det ble en god og informativ debatt om utfordringene ved sosial dumping innen transportsektoren.