De møtes i Stavanger, 26. og 27. mai.

Benytter muligheten
Det er ministre og representanter fra Sverige, Island, Estland, Litauen, Latvia, Finland og Danmark som deltar på møtet.

- Jeg vil bruke denne muligheten til å drøfte viktige problemstillinger for Norge, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Temaer for møtet
Transportreformer, planlegging av veginfrastruktur, trafikksikkerhet og felles EU/EØS regulering, er saker som vil tas opp på møtet.

- Jeg opplever en velvilje fra mine kollegaer i de nordisk-baltiske landene på ulike tema som tungbilkontroll, grensekryssende jernbane og tiltak for godsoverføring til sjøveien. Dette er en gylden anledning å samle støtte til viktige saker for regjeringen og landet, sier samferdselsministeren.

.

Se agenda for ministermøtet her.