Etter et fire timer langt politisk forspill med samferdselsministerens deltagelse og kyndig ledelse av Geir Helljesen, benyttet forbundsleder Per Madsen anledningen til takke alle ansatte og i særlig grad direktør Geir Mo, som er tøff og synlig.

- Man må knuse noen egg for å lage omelett sa Madsen til delegatene, gjestene og pressen. Vi skal fortsette å vise for hele verden at uten lastebilen stopper Norge.

Fredag kveld ble brukt til konstituering, mens lørdagen brukes til vedtekter, debatter og valg.