Partene har signert en omfattende samarbeidsavtale som gjør TKH til hovedsamarbeidspartner for forbundet innenfor alle områder selskapet tilbyr tjenester.

NLF få én plass i styret og forbundsleder Per Madsen fyller denne posisjonen. Geir A. Mo blir styrets leder.

70 ansatte
TKH er en ledende kompetanseleverandør og samarbeidspartner for transportbedrifter i Norge. Selskapet tilbyr et bredt spekter av tjenester innen drift og utvikling av transportselskaper, leveranser vedrørende førerkort, etterutdanning, kjøre- og hviletidsoppfølging, HMS-internkontrollsystemer for å nevne noe. Selskapet er landsdekkende med 70 ansatte.

Fremtidsrettet
Samarbeidet mellom NLF og TKH har som visjon å etablere TKH som næringens egen kompetanseleverandør. Partene skal gjennom et nært samarbeid sikre utviklingen av moderne og fremtidsrettede løsninger for at norsk godstransportnæring skal være den kvalitativt og økonomisk beste leverandøren i fremtidens stadig mer globaliserte transportmarked. Der det ligger til rette for det skal de to organisasjonene også samlokaliseres for å skape best mulig nærhet til NLFs medlemmer og TKHs kunder.

– Med stadig tøffere konkurranse, ikke minst grunnet et sterkt økende antall utenlandske aktører, er det avgjørende at norske transportbedrifter blir mer profesjonelle enn noen gang, sier Geir A. Mo, adm. direktør i NLF.

– I samarbeid med TKH skal vi bidra til at våre medlemsbedrifter har fokus på de rette tingene; kunder, kvalitet og kostnader. I sum vil dette avgjøre om næringen opprettholder sin markedsandel i årene fremover, sier Mo som også overtar som styreleder i TKH.

Endringer
– Vi ser starten på en omfattende strukturendring i næringen, sier forbundsleder i NLF, Per Madsen. – De største blir større og de minste blir borte.

Mellom disse ytterpunktene ser vi et økende antall mellomstore bedrifter som opererer delvis i det lokale og delvis i det nasjonale markedet. Disse bedriftene er ofte ryggraden i mange lokalsamfunn, de sysselsetter tusenvis av mennesker og sørger for vekst og utvikling. Skal de greie seg i konkurransen fremover må de være offensive og innovative, og kjempe for kundene sine hver eneste dag.

– Målet med vårt samarbeid med TKH er å gi disse bedre verktøy i denne prosessen, sier Madsen som blir styremedlem i TKH.

Daglig leder og hovedaksjonær i Transportkompetanse Haugesund AS, Svein Ove Vetrhus, er også glad for samarbeidet.  
– Vår visjon for TKH er å være det ledende kompetanseselskapet i vår bransje. Gjennom samarbeidet med NLF skal vi utvikle selskapet til å betjene våre kunder enda bedre. Vi har siden starten i 2007 arbeidet tett med NLF-medlemmer hver eneste dag. Vi kjenner organisasjonen og medlemsbedriftene og gleder oss til å ta fatt på en spennende reise sammen med NLF, uttaler Vetrhus.

– Godstransport på vei er spådd en eventyrlig vekst i årene fremover. Gjennom vårt samarbeid skal vi sikre at norske transportbedrifter som er medlemmer av NLF skal opprettholde og styrke sin markedsandel. Det er det som vil tjene den norske transportkjøperen, norske arbeidsplasser og ikke minst trafikksikkerheten best, avslutter Geir A. Mo og Svein Ove Vetrhus.