– Vi holder det vi lovet i Sundvolden-erklæringen og gjør nå modulvogntogordningen permanent, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP).

Vinn-vinn
Et modulvogntog kan være 25,25 meter langt og veie opptil 60 tonn.

– Dette vil medføre reduserte transportkostnader for næringslivet og vil være et godt miljøtiltak siden man trenger færre trailere for å transportere et gitt volum varer. Det vil bedre konkurransesituasjonen for bransjen og gi mer forutsigbare rammebetingelser, sier samferdselsministeren.

Det tidligere kravet om at en tilknytningsstrekning ikke kan være lenger enn 17 kilometer er nå opphevet. Vurderingen skal nå kun knyttes til om vegen er egnet for modulvogntog.

LES OGSÅ: Skogbruket er glad for lange vogntog

BRÅSTOPP: Fra Sarpsborg og retning Rakkestad/Mysen er det tillatt å kjøre modulvogntog i bare 17 kilometer. Med den nye ordningen kan det bli tillatt hele veien. Foto: Stig Odenrud BRÅSTOPP: Fra Sarpsborg og retning Rakkestad/Mysen er det tillatt å kjøre modulvogntog i bare 17 kilometer. Med den nye ordningen kan det bli tillatt hele veien. Foto: Stig Odenrud

LES OGSÅ: Mot åpning for lange vogntog i Østfold

Veivesenet godkjenner
Det er Statens vegvesen som fortsatt skal behandle søknader om hvilke strekninger som skal godkjennes og eventuelt åpnes for modulvogntog.

Informasjon om hvilke strekninger det er tillatt å kjøre med modulvogntog på, finnes på  Vegdirektoratets hjemmesider.

Nye strekninger
Samferdselsdepartementet har gitt Vegdirektoratet i oppdrag å videreutvikle den permanente ordningen med næringen og NHO Logistikk og Transport. Sentrale temaer her vil være:  

  • Utvikling av kriterier for vurdering av om en veg er egnet for modulvogntog eller ei
  • Om strekningsnettet for modulvogntog skal samordnes med strekningsnettet for tømmervogntog

Nye kriterier vil bli fastsatt før jul i år og nye strekninger vil bli vurdert etter disse kriteriene.

.

ANDRE SAKER:

Utsetter åpningen av Melleby - Momarken

Nord-Norges lengste tunnel

Stopp for Fv. 17-prosjekt i Nord Trøndelag