Av 106 kontrollerte kjøretøy fikk 13 gebyr for manglende vinterdekk eller kjetting, eller utslitte dekk. Ni av disse fikk bruksforbud inntil i det minste kjetting var på plass, skriver NRK.

Dette kan jo se ut som om at det er alvorlige mangler på mer enn hvert tiende vogntog. Så ille er det ikke. Vegvesenets kontrollører fortar nesten alltid en siling, og plukker ut de vogntogene som ser dårligst ut.

Betenkt
Det var under tungbilkontroller i regi av Statens vegvesen flere steder mellom Nordkjosbotn og Kvænangen reaksjonene ble gitt.

– Det var noen som ikke engang hadde med seg kjetting. Når vi har hatt så sterkt fokus på dette, blir vi litt betenkt over resultatet, sier Roger Furumo i utekontrollseksjonen i Statens vegvesen, til NRK.

Han presiserer at det på ingen måte var utlendinger i flertall blant dem som fikk gebyr.

Dokumenttrøbbel
I tillegg fikk åtte gebyr for manglende dokumenter, to for overlast og fem kjøretøy skriftlig pålegg for diverse tekniske mangler. 

På en fylkesvei i Balsfjord traff også vegvesenet en doning som absolutt ikke hadde noe der å gjøre; et modulvogntog.

Drakk vodka
En latviske trailersjåføren hadde en promille på 2,2 da han rygget vogntoget i veggen på Grieg Seafoods anlegg i Alta. Mannen erkjente å ha drukket en hel flaske vodka etter at han parkerte traileren kvelden før.
Nå venter 28 dager fengsel, en bot på 5.000 kroner og tap av førerretten i Norge i to år, ifølge en dom fra Alta tingrett ( NRK).