De er villige til å bruke politisk makt for å få bilfabrikkene og andre relevante aktører til å redusere utslippene raskere.

Veldig vagt
Kommisjonen er likevel lite konkrete i mål og tid, men kommer til å legge fram en prognose på hvilke utslippskrav fremtidige lover vil innebære. Kommisjonen mener at det er en stor fordel for de involverte aktører når de skal fatte sine beslutninger og legge investeringsplaner.

LES PRESSEMELDINGEN FRA KOMMISJONEN HER

Skal overvåkes
På kort sikt vil kommisjonen etablere en bedre overvåkning og rapportering av CO2-utslipp. Før dette er på plass vil det ikke bli fastsatt noen grenser for hvor store CO2-utslippene kan være.

Samarbeid med produsentene
Det nyutviklede VETCO (Vehicle Energy Consumption Calculation Tool) simuleringsprogrammet vil stå sentralt i arbeidene framover. Programmet kan anslå drivstoff-forbruk og CO2-utslipp, og er utviklet i samarbeid med tungbil-fabrikantene. Det er heller ikke satt noen konkret dato for når dette prosjektet skal avsluttes og konkluderes.

HER KAN DU LESE HELE STRATEGIEN