Som kanskje flere har fått med seg, ble det endringer i siste liten vedrørende hvem som blir EUs nye kommissær for transport. Slovaken Marc Sefcovic er satt til nye oppgaver innen energi. EU-parlamentet har i dag, onsdag, stemt for slovenske Violeta Bulc (50) som ny kommissær for transport og turisme. Hun tiltrer stillingen 1. november.

Positive signaler
I høringen overfor parlamentet for å bli godkjent, utviste Bulc meget god forståelse for transportens mange problemstillinger og utfordringer, ifølge vår mann i Brüssel, Søren H. Larsen.
– Under høringen viste Violeta Bulcs umiddelbart forståelse for transport, og at det må jobbet for at bedre oppfattelsen om at transport er en del av løsningen, ikke problemet. Hun var frempå når det gjaldt å utfordre forsamlingen å tenke sosial innovasjon og teknisk utvikling for å løse mobilitetsutfordringer i bykjerner, ifølge Larsen.

– Tydelig fra første stund
NLF likte særlig at Violeta Bulc var så klar på at hun var motstander av enhver form for sosial dumping.
– Bulc viste stor forståelse for det indre marked samtidig som at hun tydeliggjorde at der hvor regelverket gir urettferdige konsekvenser, som f.eks. ved sosial dumping, så måtte regelverket endres. Selv om det her ble rapportert at Bulc var preget av EU-(mis-)forståelsen om kabotasje som en frelse fordi det påstås å hindre tomkjøring, var hun klar over de store utfordringene innen området. En klar miljøtenkning har hun også med seg. I tillegg utviste hun stor forståelse for forretningstankegang og hadde stor respekt for næringsdrivende og deres tøffe hverdag. Slikt liker vi, sier adm. direktør Geir A. Mo.

Violeta Bulcs bakgrunn
Bulc har lang fartstid som forretningsperson og politiker i hjemlandet Slovakia. Hun har vært utviklingsminister og visestatsminister i Slovakia siden september i år inntil hun ble utnevnt til EUs transportkommissær. Bulc har en Bachelorgrad i computer science fra Ljubljana, Slovenia og en Mastergrad i Computer Technology fra California. I tillegg har hun en MBA fra Bled i Slovenia.

Det kan også nevnes at hun har en lang idrettskarriere bak seg; slovensk mester i spydkasting, landslagsspiller i basket og vinner av California Open i TaeKwanDo. I tillegg er hun en ivrig syklist!

Violeta Bulc sin CV, spørsmål som ble stilt under høringen og evalueringsbrev kan du se her.