Martin Markmanrud (27) er fra Kongsberg, og har nylig studert i København. Amanda Windeman (22) er fra Kungälv i Sverige, og har tre år bak seg på Handelshögskolan i Göteborg.

Kongsberg-karen har erfaring fra forskjellige entreprenørselskaper med blant annet sprengnings- og skogsarbeid.

Amanda hadde i fjor høst praksis i Göteborgs Hamn der hun jobbet med parkeringsplasser for tyngre kjøretøy i havneområdet. Hun har også skrevet en oppgave for det svenske Trafikverket på samme tema.

I likhet med stadig flere NLF-bedrifter er også NLA positive til å bruke praktikanter. I praksis betyr det at Søren H. Larsen på Brüssel-kontoret har to ekstra personer han kan bruke til blant annet reasercharbeid.