Strekningen gjenåpner klokken 05:30 mandag 8. desember. Samtidig ledes nordgående trafikk ned i kulverten under Sydhavna-krysset.

Statens vegvesen ber trafikantene være ekstra oppmerksomme på det nye kjøremønsteret, spesielt i morgenrushet mandag 8. desember.

Dette skjer:

  • Mosseveien sørgående retning (ut fra sentrum) stenges fra rundkjøringen ved Ekebergtunnelen og avkjøring i Operatunnelen fredag 5. desember kl. 21.00. Omkjøring skiltes.
  • Mosseveien sørgående retning (ut fra sentrum) gjenåpnes mandag 8. desember kl. 05.30. Trafikken vil fortsatt følge dagens rute over lokket.
  • Nordgående trafikk (inn mot sentrum) ledes fra 8. desember kl. 05.30 ned i kulvert under Sydhavna-krysset.
  • Kollektivfeltet i sørgående retning (ut fra byen) fjernes midlertidig rett før Sydhavna-krysset av hensyn til arbeider i fjellskjæringen langs Ekebergskrenten. Innsnevringen vil vare fram til 2. kvartal 2015.

Ferdig neste år
Sydhavna-utbyggingen består av et lokk over Mosseveien ved Kongshavn, med rundkjøring på toppen. Krysset vil i sin endelige utforming ha seks kjørefelt: To kjørefelt, to av- og påkjøringsfelt og to kollektivfelt. Kollektivfeltet vil gå over lokket.

Ytterligere tre trafikkomlegginger er planlagt før anlegget står ferdig i fjerde kvartal 2015.

30.000 i døgnet
Mosseveien har i dag ca. 30.000 biler i døgnet.  Cirka 8.000 av disse kommer fra havna. I 2025 forventes havnetrafikken å ha økt til 14.000. Halvparten av dette vil være tungtransport.

Trafikkinformasjon
For oppdatert trafikkinformasjon: Ring 175, eller se www.vegvesen.no/trafikkmeldinger.

Se også www.vegvesen.no/Europaveg/e18sydhavna for oppdaterte trafikkmønstre.