Norges Transportarbeiderforbund, Yrkestrafikkforbundet og Norges Lastebil-Eierforbund er enige om å starte uformelle samtaler før forhandlingene starter i mai.

Enighet viktig
- Jeg håper vi kan ha reelle, grundige og fruktbare forhandlinger som ender med enighet, sier administrerende direktør Geir A. Mo i NLF.

Han ble møtt med krav om etter- og videreutdanning som det viktigste målet for arbeidstakerorganisasjonene, slik de formulerte det.

- Dette er en innledende fase, og dagen i dag handlet mest om å utveksle krav. Jeg er glad for at begge parter innser de utfordringer den organiserte godstransporten har, sier forhandlingsleder Robert Aksnes i NLF.

Tjuvstarter
Han forteller også det blir uformelle drøftinger før de reelle forhandlingene starter 6. og 7. mai slik at partene er best mulig forberedt.

- Vi har begge et mål om at den delen av næringen som inngår en tariffavtale skal komme bedre ut av det enn useriøse norske og utenlandske transportører, sier Aksnes.

- Målet er å få til en så god avtale at andelen organiserte blir enda større både på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, sier Geir A. Mo.

Dersom det ikke oppnås enighet gjennom forhandlingene møtes partene hos Riksmeklingsmannen 23. mai.