FrP i Akershus og Hedmark har observert at Samferdselsdepartementet innførte 110 km/t fartsgrense på begge sider av Oslofjorden. Nå krever de samme behandling på strekningen Oslo – Hamar.  Statens Vegvesen innrømmer at veistandarden er like god, og at strekningen fra Gardermoen og oppover mot Hamar er bygget for å tåle 120 km/t. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen er enig med sine partifeller.

Trygg Trafikk uenig

Trygg Trafikk-lederen i Hedmark, Marianne Mittet Solbraa, er skuffet over regjeringspartiets hastverk når det gjelder hastighetsbegrensning, og viser til at en økning av fartsgrensen fører til en statistisk økning på 40 prosent i skadeomfang.

Samferdselsministeren svarer til Dagsavisen: Erfaringer fra Danmark viser at det ikke ga noen økning i antallet trafikkdrepte om en økte fartsgrensen til 110 kilometer i timen. Så erfaringene viser at dette absolutt er innenfor trygghetens grenser. Samferdselsministeren er altså ikke enig med Trygg Trafikk.

Avvik

Prosjektleder Taale Stensbye i Statens vegvesen viser til erfaringer fra tilsvarende strekninger i Norge, og sier at den nye E6 langs Mjøsa sannsynligvis er enda sikrere enn de veiene som allerede har 110 km/t, men viser til manglende gatelys på strekningen, som erstattes av ledelys. Dette skal likevel ikke ha noe å si for en beslutning om fartsgrense på 110 km/t. 

Les mer om saken på nrk.no