Det sa Geir A. Mo da han åpnet kollegahjelp-seminaret på Gardermoen.

Nesten 50 gode hjelpere fra hele landet deltar på seminaret som avsluttes torsdag. De fikk vel fortjent ros av NLF-direktør Mo.

- Jeg er så stolt av dere. Jeg har selv aldri vært innblandet i noen ulykke og kan bare forestille meg hvordan det kan være, sa han.

- Dere yter frivillig innsats med omsorg og omtanke på ypperste nivå. Ingen vet bedre enn dere som selv har erfaring fra å håndtere store ting på dårlige veier hvordan dette skal gjøres.

Kollegahjelpen i NLF bisto i 44 saker i 2013.