Statsråd Ketil Solvik-Olsen (FrP) stiller seg til hugg og møter Einar Spurkeland og Audun Tandberg til debatt onsdag 14. mai i Håndverkeren (Rosenkrantzgate 7) i Oslo.
Spurkeland er informasjonssjef i Schenker og representerer speditørene, mens Tandberg er daglig leder i Terje Tandberg Transport, og leder Modum Lastebileierforening (NLF).

Det er satt av to timer til debatten fra klokken 17:30, og det vil være muligheter til å stille spørsmål og komme med innlegg fra salen.

LES OGSÅ: Audun Tandberg utfordret kvinnelig topp-politiker til å kjører lastebil

Økt godstransport – flere problemer
Bakteppet er at godstransporten på norske veier øker, og med den antall useriøse og usikrede utenlandske kjøretøy. Billig utenlandsk transport truer det norske transportmarkedet, og det er dokumentert at sosial dumping foregår.

I tillegg ser vi at mer miljøvennlige løsninger som sjøtransport og jernbanetransport taper for usikret billig veitransport. Arrangøren,  PF Samferdsel, tar diskusjonen om rammevilkårene for norsk godstransport og trafikksikkerheten.

Ministeren innleder
Statsråd Ketil Solvik-Olsen vil holde et innledningsforedrag på cirka 20 minutter. Han vil snakke om godstransport, trafikksikkerhet og kabotasje. Han lover også å presentere sine tanker om politiske virkemidler for å styrke godstransporten både på kort og lang sikt.
Etterpå vil Tandberg og Spurkeland kommentere og presentere næringens utfordringer.

Kommunikasjonssjef Kari Brun Ågotnes i Norges Lastebileier-Forbund er debattleder.

.

ANDRE SAKER:

Fremskynder E105 Elvenes-Hesseng

Få gadd møte opp til møte med Statens vegvesen