Det inviteres til snorklipping med tilhørende åpningsfest og hornmusikk. Den offisielle åpningen foretas av fylkesordfører i Vest-Agder, Terje Damman.

Fv. 456 Vågsbygdveien er hovedveg for en stor del av Kristiansands befolkning. Hovedmålet med ny veg var å få bukt med køproblemene.

Kristiansand bystyre vedtok reguleringsplanene for strekningen fra Kolsdalen-Lumberkrysset i mai 2009. Anleggsarbeidene startet i august 2010. Hovedentreprenør har vært arbeidsfellesskapet NCC Repstad Anlegg.

.

Nøkkeltall:

  • 2,3 km ny firefelt fv. 456 mellom Kolsdalen og Lumberkrysset, - 1,3 km av dette er tunnel med 2 løp
  • Av- og påkjøringsfelt under Slettheia og avkjøringsfelt for E39 under Hannevikåsen
  • 4,2 km gang-og sykkelveger
  • 5 rundkjøringer
  • 30 konstruksjoner, - herunder 2 bruer, 3 gang- og sykkelunderganger og 7 tunnelportaler
  • 1 planskilt kryss med rundkjøring over fv. 456 (Fiskålokket)
  • 60 m dobbel løsmassetunnel i Hannevikdalen
  • Bekkeåpninger med nye vannspeil i Hannevika
  • Oppgradering av eksisterende tunnel for E39 i Hannevika
  • Totalkostnad 1,28 mrd. kroner

.

ANDRE SAKER:

Vrak bilen før 1. juli

7 av 9 syndarar kjørte lastebil

Vogntog kjørte i midtdeler

Ulykkesfaren dobles med utenlandske vogntog

Potetmos stengte vei i fire timer