75 år etter at de første planene ble lagt kunne samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) erklære veien til over 1,6 milliarder kroner for åpnet. Lastebilsjåfør Morten Listou fra Lerum Frakt og personbilist Anders Frydenlund fra Hol hadde æren av å kutte snora.

– Dette er veldig bra. Veien har blitt fin, men det er bare å fortsette. Den svært dårlig nesten hele veien over fjellet, sier lastebilsjåføren som ga samferdselsministeren et glass med jordbærsyltetøy som takk for det ærefulle oppdraget.

SØT TAKK: Ketil Solvik-Olsen fikk et syltetøyglass av Morten Listou. SØT TAKK: Ketil Solvik-Olsen fikk et syltetøyglass av Morten Listou.

Raskere og sikrere
I løpet av anleggsperioden har det vært to arbeidsulykker, én av den svært alvorlig. Samferdselsministeren sendte sine tanker og medfølelse til begge i sin åpningstale.
Han var også opptatt av at den nye veien erstatter en strekning med mange trafikkulykker.
I tillegg poengterte han også at kjørestrekningen blir redusert med 21 kilometer og at kjøretiden går ned med 20 minutter.

Bilistene betaler
For å kjøre den nye veien må personbilistene betale 70 kroner og tungtrafikken 175 kroner i bompenger.

- Dette er en svært viktig vegstrekning, som er av stor betydning for lokalbefolkningen, og som også gir betydelig innspart reisetid mellom vest og øst, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen etter at han åpnet nok en bomfinansiert vei.

Over halvparten av veikostnadene skal nemlig finansieres med bompenger.

Det er etter manges mening ett stort MEN til med denne veiåpningen. Gjennom Sokna sentrum vil fartsgrensen være 40 km/t og det kommer garantert til å skape køer, spesielt på store utfartsdager.

Under budsjett
Selv om den opprinnelige åpningen for tre uker siden ble utsatt er prosjektet likevel ferdig før tiden. Prislappen på 1,65 milliarder kroner er 280 millioner kroner mindre enn prosjektert.

– Dette har vært et veldig bra prosjekt. Alt har gått som planlagt og det tyder på at alle planprosesser og løsninger var godt fundert, sier Albert Kr. Hæhre til lastebil.no.

Han er sjef for Hæhre Entreprenør som har hatt hovedentreprisen for den nye veien og roser alle samarbeidspartnere. Hæhre startet sine arbeider høsten 2011.

FØR TIDEN: Albert Kr. Hæhre (i midten) er godt tilfreds med gjennomføringen. FØR TIDEN: Albert Kr. Hæhre (i midten) er godt tilfreds med gjennomføringen.

7.000 biler i døgnet         
Trykket på trafikk gjennom Noresund blir vesentlig lettere enn før. De siste trafikktellingene viser at det har gått 7.000 biler gjennom tettstedet i døgnet, 700 av dem tungbiler.

– Vi håper de aller fleste tunge bilene benytter den nye veien, og jeg regner også med at antall privatbiler blir halvert, sier ordfører i Krødsherad Olav Skinnes (Sp) til lastebil.no.

I dag består Noresund sentrum blant annet av to betjente bensinstasjoner, en automatstasjon, et litt "luftig" kjøpesenter, to dagligvareforretninger, en kiosk og et lensmannskontor.

NORESUND: Døgntrafikken forventes halvert gjennom Noresund sentrum. NORESUND: Døgntrafikken forventes halvert gjennom Noresund sentrum.

Én stemme avgjorde
At det har gått nesten tre generasjoner fra de første planene om ny vei ble lansert er i seg selv nærmest et under. Men, det var bare så vidt båten bar da det ble alvor. Kommunestyret i Krødsherad var delt på midten, og dagens veiprosjekt ble godkjent med bare én stemmes overvekt. Mindretallet ville beholde stamveien mellom øst og vest gjennom Noresund sentrum for å ivareta næringsinteressene.

Mye folk
I tillegg til ministeren og hans reisefølge var Buskerud-benken på Stortinget godt representert. Fylkesordfører Morten Eriksrød (H) hadde også solid følge med flere av fylkes ledende samferdselspolitikere som haleheng.

I alt var det flere hundre personer som fikk med seg åpningen av den nye veien i lett regnvær.

.

FAKTA

  • Byggestart: Høsten 2011
  • Hovedentreprenør: Hæhre Entreprenør AS
  • Pris: 1.65 milliarder kroner
  • Finansiering: Statlige midler (47,4%) og bompenger (52,6)

OM VEIEN

  • Legden på den nye veien er 17,25 km.
  • Koster ned avstanden mellom Oslo og Hallingdal med ca. 21 km, og reisetiden med ca. 20 min.
  • 10 meters bredde, 2,5 km er trefeltsvei med midtrekkverk, 3.5 km er firefeltsvei mellom tunnelene
  • Rallerudtunnelen (2,8 km) og Ørgenviktunnelen (3,7 km)
  • Åtte bruer med spenn fra 40 til 92 meter
  • Én undergang

FØRST: Anders Frydenlund var den første personbilisten som fikk kjøre den nye veien. Morten Listou den første med stor bil. FØRST: Anders Frydenlund var den første personbilisten som fikk kjøre den nye veien. Morten Listou den første med stor bil.