«Miles» heter Statoils nye edle dråper. Med nettopp miles på tanken kan du ifølge Statoil kjøre 2,3 prosent lenger enn tidligere. Skjønt helt nytt er det ikke. Norge er det sjette landet i Europa som kan fylle tanken med den nye hemmelige blandingen.

Ta det videre
Forbundsleder Per Madsen i NLF var med på åpningen og den første fyllingen på Statoils mønsterbruk på Minnesund mandag. I tillegg til at medlemmene nå kan kutte drivstoff kostnadene, mener han det er mulig å ta ut en enda større gevinst.

– Hvis vi blir enda mer bevisste på å holde oss «På riktig side» av fartsgrensen og kjøre enda mer konsentrert, mener jeg det er mulig å kutte tilsvarende i forbruket som det Statoils nye dieselmix lover. Dermed oppnås dobbel gevinst, sier Madsen.

Bedre for alt
Statoil-toppene som presenterte sitt nye gull på Minnesund var svært ordknappe i hvor mye utviklingen av det nye drivstoffet har kostet. Etter litt press innrømmer de at kostnaden er langt fra milliarden, men at det handler om flertalls millioner kroner. Selskapets skarpe hjerner med over gjennomsnittet anlegg for kjemi har arbeidet med blandingen i seks til åtte år.

– Det er snakk om tilsetninger. En annen miks av det vi allerede tilsetter, men også noe nytt, forteller Petter Vådal og Anders Kleve Svela som er henholdsvis prosjektledere for Europa og Norge.

– Prinsippet går på at friksjonen i drivstoffet blir mindre og det fører til at stempelbevegelsene i motoren blir bedre og mer utnyttet, forklarer de.

Det nye drivstoffet fra Statoil blir ikke dyrere enn dagens priser.

– Lavere drivstofforbruk medfører automatisk at du bruker mindre penger på drivstoff. I tillegg reduseres utslippene tilsvarende, lover Europasjef Jacob Schram og Norgessjef Thomas Støkken.

Stor test
Før lanseringen har Statoil testet drivstoffet ut i samarbeid med et stort transportfirma. I alt har de 93 bilene som har deltatt i forsøket kjørt hele 11 millioner kilometer. Forsøket har også foregått i all hemmelighet for selskapets sjåfører. En skikkelig blindtest med andre ord.

– Vi mener besparelsene NLFs transportører oppnår er viktig. Marginene i næringen er allerede presset, og dette er vårt bidrag til å forbedre dem, forteller prosjektlederne.

– Etter at drivstoffet er lansert har våre markedsandeler styrket seg i alle land, legger de litt stolt til.

LES MER OM MILES PÅ STATOILS NETTSIDER