Rumeneren (37), som var passasjer i bilen, fortalte tollerne at brevduene skulle til Ålesund.

Ringmerkingen viste at duene er utenlandske og ble overlevert til Mattilsynet etter tollkontrollen.

Tollerne fant også 153 kilo kjøttvarer, 248 liter øl, 8,5 liter vin og 4,5 liter brennevin i varebilen. Unndratte avgifter til statskassen beløper seg til 30.400 kroner.