De har hyret Transportøkonomisk Institutt (TØI) til å gjennomføre en spørreundersøkelse for å få bedre innsikt i ulike problemstillinger. Både brukere og ikke-brukere av modulvogntog oppfordres om å delta.

Vil lytte
Målet med undersøkelsen er å få erfaringer og vurderinger fra transportbransjen i Norge. Svarene vil inngå i evalueringen av prøveordningen, og NLF-medlemmenes innspill vil bli lyttet til.

På noen spørsmål blir du bedt om å gjøre noen anslag blant annet på utnyttelsesgrad av lastekapasitet og drivstofforbruk. Hvis det ikke er mulig å oppgi nøyaktige tall, ønskes ditt beste anslag. Det er først og fremst viktig at det kommer inn så mange svar som mulig.
Alle svar vil være anonymisert. Du kan starte undersøkelsen ved å trykke her.

- Delta!
Norsk Lastebileier-forbund støtter undersøkelsen og oppfordrer medlemmene til å delta. Undersøkelsen består av 20 spørsmål, og tar drøyt ti minutter å gjennomføre.

Svarfristen er satt til fredag 11. april, kl.12.

Eventuelle henvendelser kan rettes til Paal Wangsness i TØI på epost: pbw@toi.no