Norges Lastebileier-Forbund (NLF) kjøpte tidligere i år 12,5 prosent av aksjene i TKH. Samtidig gikk administrerende direktør Geir A. Mo i NLF inn som styreleder i TKH, og forbundsleder Per Madsen ble styremedlem. Madsen er også styreleder i Tungbilskolen.

Utengen står bak
Det er TTA Holding som er den andre eieren. Bak dette selskapet står brødrene Morten og Tor Arne Utengen. TTA eier også Utengen Transport.

- Vi kjøpte Tungbilskolen for fire år siden, først og fremst for å etterutdanne egne sjåfører, men har jo sett at behovet er større enn det. Dette samarbeidet vil begge parter nye godt av, og tilgangen på lærekrefter blir enda bedre enn tidligere, sier Morten Utengen.

Han ønsker ikke å fortelle hvor mye TKH har betal for sin inntreden i selskapet.

LES OGSÅ: FOR ET JUBILEUM

Som før
Bortsett fra at selskapet styrkes og tilbudet om utdanning i Vestfold, Buskerud og Telemark får et løft, innebærer endringene i eierstruktur få endringer i daglig drift. Skolen skal ha kontor i Drammen og skal fortsette driften under samme navn.

- For oss er dette et strategisk valg som sikrer skolen og som gjør den til den fremste kompetanseleverandøren til gods- og anleggsbransjen i distriktet. Samtidig viderefører vi lokal kursvirksomhet med en tydelig nærhet til bransjen, sier Tor Arne Utengen.

Viktige samarbeidspartnere
Tungbilskolen driver stor virksomhet på førerkortopplæring og etterutdanning for sjåfører på tungbil i Buskerud, Vestfold og Telemark. De har en samarbeidsavtale med Norges Lastebileier-Forbund (NLF) og med Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) i disse fylkene.

Per Madsen fortsetter som styreleder i Tungbilskolen og får nå med seg to styremedlemmer fra TTA, og to fra TKH.

Eierskiftet trer i kraft fra nyttår.