Det sier regionvegsjef Per Morten Lund i Statens vegvesen til lokalavisa GD.

13-8
Et mindretall på åtte kommunestyremedlemmer i Ringebu ville holde på planene som var vedtatt i 2012 (alternativ 1,3), men et flertall på 13 vil ha utredet ny E6 langs Lågen (alternativ 1,1), blant annet for å få et flomvern. Det betyr at disse 13 representantene vraker kommunens vedtak fra 2012, og i realiteten vil ha ny E6 vekk fra sentrum og ut til elva.

I vedtaket fra kommunestyret i Ringebu heter det at de ønsker parallelle utredninger av alternativ 1,1.

Da 2012-planene ble vedtatt hadde Statens vegvesen ingen innsigelser.

Ny E6 gjennom Ringebu er på cirka ti kilometer.

Veivesen i stuss
Mye kan tyde på at veivesenet er tatt nærmest på senga. De synes overrasket og usikre på hva som skal skje videre.

Det som kompliserer dette ytterligere er at statssekretær Bård Hoksrud i samferdselsdepartementet tidligere denne uken uttalte av han syntes det var greit om også elvealternativet også ble utredet.

– Vi kan først ta stilling til vedtaket når vi har fått det formelt fra administrasjonen i Ringebu kommune, sier Per Morten Lund, regionvegsjef i Statens vegvesen Region øst. - Vi vil så raskt som mulig vurdere det nøye med hensyn til hvilke konsekvenser og prosess det medfører, sier han.

Utsettelse
– Det er åpenbart at det betyr en vesentlig utsettelse av den pågående reguleringsprosessen. Vi må innstille den formelle planleggingen av Elstad-Frya, inkludert opptrekksarm fra E6 inn til Ringebu sentrum og arbeidet med grunnerverv, inntil vi har trygghet om videre prosess. Vi håper dette ikke tar for lang tid, sier regionvegsjefen.

Ifølge veivesenet er også reguleringsplanen for strekningen Sjoa – Otta vedtatt, og planlagt anleggsstart i 2017 ligger i rute. Da skulle også byggingen av ny E6 gjennom Ringebu ha startet, men om kommunestyrevedtaket i går kveld innebærer noen utsettelse er for tidlig å si nå.

.

FAKTA
Ny E6 Ringebu - Otta

  • Strekningen: Fra Elstad sør for Ringebu til Otta.
  • Lengde: 56 kilometer.
  • Berørte kommuner: Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, Sel.
  • Veg- og tunnelstandard: Tofeltsveg med midtrekkverk, forbikjøringsstrekninger og planskilte kryss. Ettløpstunneler, som bygges ut til to løp når trafikken passerer 8 000 kjøretøy i døgnet. I dag passerer det vel 6 000 kjøretøy på E6.
  • Trasé: Ny E6 blir lagt utenom tettstedene Ringebu, Hundorp, Harpefoss, Vinstra og Kvam, i ny trasé på vestida av Lågen mellom Harpefoss og Kvam, og i tunnel under Hundorp og gjennom Teigkampen.
  • Fartsgrense: 90 km/t, 80 km/t i tunnelene.
  • Redusert reisetid: Innspart reisetid mellom Ringebu og Otta blir ca. 15 minutter.
  • Prosjektet er delt inn i fire utbyggingsetapper.
  • Strekningen fra Frya til Vinstra og fra Vinstra til Sjoa er med i første fase av planene. Her er arbeidene allerede i gang.
  • I fase 2 kommer Sjoa-Otta og Elstad-Frya i Ringebu kommune med planlagt anleggsstart i 2017.

 Kilde Statens vegvesen