– Dette var overraskende og hyggelig. Hele firmaet har fått denne prisen, det er mange flinke folk hos oss. Jeg vil rose et aktivt styre som setter krav til meg som daglig leder og minner hele bedriften på at vi kan stadig bli bedre, uttaler daglig leder i Frydenlund Gasstransport AS, Tor Vidar Frydenlund.

If og NLF har i flere år samarbeidet om Trafikksikkerhetsprisen. Den går til en transportbedrift som blant annet har vesentlig mindre skader og ulykker enn snittet for bransjen over en lengre periode. I tillegg skal bedriften gå foran med et godt eksempelvedrørende trygg og sikker lastebiltransport. Her har Frydenlund Gasstransport AS utvist meget god ledelse. Prisen består av 30.000 kroner.

NLFs kundekontakter og forbundets egne folk har stått for nomineringen av kandidater fra hele Norge. Frydenlund Gasstransport AS på Kløfta, ved daglig leder Tor Vidar Frydenlund, ble av juryen funnet verdig som vinner av Trafikksikkerhetsprisen, som If og NLF samarbeider om å dele ut.