Spørsmålene er sendt medlemmene for noen uker siden.

– Vi trenger så mange svar som mulig for å få best mulig innsikt i statusen og framtidsutsiktene for den norske lastebilnæringen. Dette vil gi oss nyttig innsikt i den økonomiske situasjonen og forventninger for 2015, hva kabotasje-problematikken har å si for næringen og hvordan lærling-/rekrutteringssituasjonen er, sier seniorrådgiver Thorleif Foss i NLF.

Viktig informasjon
Det er også muligheter til å gi generelle innspill på egen situasjon, samt spesifikt på lærlinge- og rekrutteringssituasjonen.

– Dataene vi får inn skal danne grunnlag for en egen rapport – NLFs Konjunkturundersøkelse 2014, forteller rådgiveren.

Fort gjort
Ifølge Foss tar det bare 5-10 minutter å besvare undersøkelsen – kanskje litt ekstra hvis du trenger å finne fram noen tall. Besvarelsene er anonyme.

– Dette er vel anvendt tid for å gi oss større innsikt i næringen, mener han.

Svarfristen er søndag 14. desember klokken 23:59.
– Alle som fikk purring i går, og som ennå ikke har svart, bes om å gjøre det innen søndag, er hans oppfordring.