Transportselskapet HK Solberg i Kristiansand fikk en bot på 6.000 kroner fordi en av deres sjåfører hadde med en passasjer som har sjåførkort da han ble stoppet for kontroll på Jylland. Passasjeren ble også bøtelagt med 2.000 kroner.

Hard kamp
Etter lengre tid med regelrett verbale slagsmål over telefonen og krasse brev fra transportøren i Kristiansand, ga danskene omsider etter.

– De har gitt opp og henlagt saken, sier en strålende fornøyd daglig leder og innehaver Steinar J. Solberg.

På fotballspråket blir dette: Danmark – Norge: 0-1

– Dette handlet ikke om pengene, men om prinsippet. Dette berører jo en hel transportnæring, sier Solberg.

FAKSIMILE: Utdrag fra brevet fra Nordjyllans Politi. FAKSIMILE: Utdrag fra brevet fra Nordjyllans Politi.

Forsto ingenting
Da saken først ble gjort kjent på lastebil.no i november var det et helt annet humør på Solberg. Han var forbannet, og visste slett ikke at hans sjåfør hadde hatt med seg noen passasjer. Navnet på vedkommende fikk han ikke rede på før dansk politi dumpet boten i postkassen hans.

– Jeg var heller ikke klar over at det var straffbart å ha med seg en passasjer med sjåførkort, sier han til lastebil.no.

Nektet hele veien
Solberg nektet å godta boten og ba dansk politi om en forklaring og dokumentasjon på at de kan ilegge en bot på det han mente var et syltynt grunnlag. Siste uke i november fikk han det. Danskene sto på sitt, og hadde allerede berammet oppgjør i Retten i Aalborg.
Bare noen dager senere, 1. desember, fikk han et nytt brev fra Danmark. Der erkjente anklager Mette Bertelsen Haugen i Nordjyllands Politi i Aalborg nederlaget, og trakk hele saken.

Undersøkte selv
Han sjekket lovverket i både England, Norge og Danmark og forsto at han hadde en god sak.

– Den danske politijuristen tolket forordningen i lovverket helt feil. Det var nok etter at jeg gjorde dem oppmerksom på det at de forsto at de hadde en dårlig sak, mener Solberg.

Ingen fersking
Steinar J. Solberg er en godt voksen mann som har vært ute en vinternatt før. Han mener at en nødvendigvis ikke må godta alt politi og påtalemyndighet foretar seg.

– De er jo bare en part i saken, og de har jo ikke alltid rett selv om de hevder å stå med loven i hånd. Jeg blir også oppgitt over at de nærmest går direkte til rettssak uten å vise vilje til forståelse og en smule ydmykhet.

– Det er litt arrogant, og vil for mange fremstå som en trussel, forklarer Solberg som ikke lot seg skremme til å betale boten.

Et lite forbehold
I brevet fra anklageren står det at Statsadvokaten innen to måneder likevel kan bestemme at straffesaken skal fortsette.

Det er likevel lite som tyder på at det skjer når påtalemyndigheten selv erkjenner at de forventer å tape saken i Retten i Aalborg.