Kontrollene begynner tirsdag formiddag og varer i to døgn. Til sammen er rundt 40 kontrollører i sving, i tillegg til mobile patruljer.

– Vi vil blant annet kontrollere dekk og kjetting, vekt, sikring av last og at kjøre- og hviletidsbestemmelsene blir overholdt. Alle som frakter farlig last, såkalt ADR-transport, vil bli kontrollert.

– Vi vil også sjekke om utenlandske vogntog overholder reglene for kabotasjekjøring, sier fagleder i Statens vegvesen, Karl Ingvald Fuhr.