Terrortrusselen mot Norge som ble kjent på torsdag krever oppmerksomhet fra en samlet befolkning. NLF tar dette alvorlig. Et eventuelt angrep kan ramme både oss som forbund, våre medlemmer og det samfunnet vi er en del av. Vi vil holde oss løpende oppdatert på utviklingen. Alt av små og store endringer innen samferdselssektoren som kan få betydning for våre medlemmer, vil vi orientere om. NLF ser det som positivt at myndighetene er åpne om denne alvorlige situasjonen fremfor å holde informasjon tilbake i tilfelle noe skulle skje.

Geir A. Mo. Foto: NLF Geir A. Mo. Foto: NLF

Adm. direktør i NLF Geir A. Mo sier dette om saken:
– Vi oppfordrer alle til å bevare fatningen, følge med på nyhetsbildet og først og fremst forholde seg til offentlige myndigheter vedrørende informasjonsstrømmen. Vær skeptisk til alt som kommer fra kilder utenom PST, Politidirektoratet, regjeringen og andre offentlige myndigheter. I tillegg kan det være greit å ha i mente følgende:

  • Opptre rolig
  • Vær på vakt
  • Ser du noe mistenkelig, ta umiddelbart kontakt med politiet (tlf: 02800)
  • Ikke begynn å fordømme spesifikke grupper i samfunnet
  • Lev som vanlig, ikke la terrortrusselen få styre hverdagen

Linker til aktuelle kilder:

Justis- og beredskapsdepartementet

PST

NRK.no