Det konkrete forslaget går på at det blir anledning til å øke vekten på bilen fra dagens 26 tonn, til 28 tonn, og at høydebegrensningen på tømmertilhenger heves fra 4 til 4,4 meter.

Fremkommelighet
I praksis betyr det at NLF vil at det skal være mulig å flytte to tonn av tømmeret fra tilhenger til bil. Det vil bety bedre fremkommelighet, noe som er viktig der dette er en utfordring.
Samtidig viser teknisk rådgiver Rune Damm i NLF, i et brev til Vegdirektoratet, til at dagens tømmerbiler har en teknisk totalvekt på 28-30 tonn.

Økt høyde på tilhenger
I lange perioder av året når egenvekten på tømmeret er lav vil det være gunstig å laste høyere enn dagens høydebegrensning på fire meter. I særlig tørre somre er dette relevant.

– Tilhengerne er bygget for å kunne lastes opp til full høyde, og i for eksempel Sverige kjøres det med 4,5 meter høyde. Ingen andre deler av transportnæringen har en tilsvarende høydebegrensning på sine tilhengere, og vi kan ikke se at det er noen grunn til denne begrensningen innen tømmernæringen, sier Damm.

– Tvert imot er det et stort behov for øket volumkapasitet etter at totalvekten ble øket fra 56 til 60 tonn, og vi ber derfor om at høyden på tømmertilhenger økes til 4,4 meter i Norge, legger han til.

Mer effektivt
I begge tilfeller er vogntogvekten begrenset til 60 tonn og medfører ikke økt belastning på veien, men gir mulighet til høyere utnyttelsesgrad og riktigere vektfordeling. Det igjen gir bedre fremkommelighet, samt mer effektiv og miljøvennlig transport av tømmer.

Naboene vurderer også

Både Sverige og Finland er i gang med å revidere sine vekter og dimensjoner hvor blant annet vektøkning på tømmerbil er ett av momentene.